Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
Psykosocial handledning Teamhandledning Chefshandledning Psykoterapihandledning Utbildningshandledning
Chefshandledning ger utrymme för att individuellt eller i grupp ta upp svåra situationer eller relationer som finns inom organisationen. Frågornas karaktär varierar men vanligt är att en person i chefsposition har begränsad möjlighet att ventilera problemen på ett fritt sätt inom organisationen på grund av sin funktion som chef. Bearbetning av egna reaktioner och känslor ges inte alltid utrymme. Reflektion tillsammans med handledaren fördjupar vanligen förståelsen av egna och andras reaktioner och handlingar. stad4-2.jpg