Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
David Benelbaz Julie Showich Lundgren Cecilia Pilback Karin Sundwall Agneta Borgare

Läs mer: David Benelbaz personlig presentationp1050625

David  Benelbaz

leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, handledare samt organisationskonsult

Medlem, Svenska Psykoanalystiska Föreningen

Språk: Engelska, Franska, Spanska och Svenska

​+46 31 205121

david.benelbaz@telia.com

CV

Uppdrag – tidigare och pågående:

 • Psykoterapier, psykoanalyser, krissamtal sedan 1981 för vuxna och unga vuxna med varierande problematik.
 • Handledning sedan 1986 av arbetsgrupper och individer med varierande yrkesbakgrund inom psykologenheter, psykiatri, primärvård, psykologenheter, sjukvårdsförvaltning socialtjänst
 • Chefshandledning. Sedan 2000 för Primärvård, SU, SÄS, Skanska. chefer
 • Utbildningshandledning för kandidater på grundkurs och psykoterapeut utbildning (steg I och II) på G.P.A  sedan 1997
 • Utbildning undervisning 1997-2001 på psykoterapeututbildningar steg II och grundkurs (steg I) anordnade av Göteborgs Psykoanalytiska Arbetes grupp (Göteborg, Stockholm), Undervisning på handledare utbildning anordnat av SU sedan 1997.och av Psykiatriska kliniken Tuzla, Bosnien och Hercegovina, 1999. Olika seminarier inom Svenska Psykoanalytiska Föreningen. Sedan 1999. Kurser för chefer vid västra Götaland. Hälsa. Kommunikation och Ledarskap sedan 2008.
 • Organisationsarbete Grupp och organisationsutveckling, kartläggning, team bildning, Primärvården, SU, SÄS, Opera, Kultur i väst sedan 2006. Intervju och bedömning vid rekrytering av chefer. Sikta urval 2001- 2003. Workshop Öppna dialogen. Sikta Urval.  Stockholm.2002-2004.  Workshop  i roll analys och roll utveckling. Cuatro Casas. Barcelona. Spanien. 2007 .Konsult för grupprelationskonferens Transformaction, anordnat av IFSI-FIIS, Frankrike, Liderazgo para la Transformation en la vida y en la Institution, anordnat av Innovaction, Peru sedan 2005. Konferens ledare för workshop Femininet, Maskulinitet, ledarskap och grupprocesser anordnat av Kaleidoskop  Sverige, 2012.
 • Övrigt: Ordförande, Kaleidoskop. Ideelförening för social och Institutionell Tansformaction, Göteborg    
Arbetsplatser:
 • Allé Psykoterapi & Psykoanalys, Göteborg sedan 2003 – Psykoterapi, handledning, utbildning, organisation utveckling.
 • Hälsa & Arbetslivet Göteborg. 2005-2011. Krissamtal, Organisationsutveckling, utbildning
 • Primärvården. Kris och Trauma enheten, Göteborg 1994-2001.  Psykoterapi, handledning och utbildning
 • Psykiatriska kliniken Östra. Göteborg. Psykolog 1991-1993. Psykoterapi, handledning och utbildning
 • PHU gruppen. Göteborg. 1986-2003. Grundarare. Psykoterapi, Handledning och utbildning
 • Psykosocialmottagning för flyktingar: Röda korset/SDN centrum: Enhetschef och psykoterapi, handledning och utbildning
 • Göteborgs skolförvaltning/Bup, Östra Göteborg. 1982-1986. Stöd samtal, bedömning, Handledning.

Utbildning: 

 • GDQ certifierad.  Sandahl partner. Stockholm. 2009
 • Organisationskonsult utbildning. IFSI, (Paris) and the School of Management. University of Bath.(UK). 2009-2010
 • Psykoanalytiker utbildning. Svenska psykoanalytiska föreningen Stockholm. 1999-2004
 • Handledare utbildning enligt UHÄ riktlinjer. Göteborg. 1994-1996
 • Leg psykoterapeut utbildning. Diplomutbildning. Göteborgspsykoterapi Institut. Göteborg. 1984-1988
 • Familjeterapi utbildning. Göteborg. 1983-1985
 • Fransk civil ekonom utbildning examen. Université de Provence. Frankrike. 1974-1978
 • Psykolog utbildning. Université de Provence. Frankrike 1974-1979