Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
David Benelbaz Julie Showich Lundgren Cecilia Pilback Karin Sundwall Agneta Borgare

Läs mer: David Benelbaz CV

p1050625

David  Benelbaz

leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, handledare samt organisationskonsult

Medlem, Svenska Psykoanalystiska Föreningen

Språk: Engelska, Franska, Spanska och Svenska

​+46 31 205121

david.benelbaz@telia.com

Jag ser det som att en av de viktigaste uppgifterna i mitt arbete är att tillsammans med individen, arbetsgruppen hitta de krafter och den förmåga som krävs för att möta nya utmaningar. Detta innebär också att tidigare erfarenheter som upplevts som belastning eller som hinder transformeras till en resurs.

Jag är legitimerad psykolog, psykoanalytiker och organisationskonsult med utbildning i Frankrike (Université de Provence) IFSI-FIIS (Paris) och i Sverige (Svenska Psykoanalytiska Föreningen, Stockholm). Från Frankrike har jag också med mig en civilekonomexamen (Université de Provence)

Jag erbjuder behandling och konsultation för individer, grupper och organisationer som behöver stöd och vägledning för att kunna hantera de psykologiska effekterna av trauma och stress.  Jag har under flera år möt individer och arbetsgrupper i offentliga och privata organisationer i Sverige, och i Argentina, Bosnien, Chile, Frankrike och Spanien.  Jag arbetar internationellt med grupprelationskonferenser i Peru, Frankrike och Kuba med flera länder.

En gemensam närmare i dessa olika uppdrag är att bjuda in individer och arbetsgrupper till större öppenhet och autenticitet, att väcka lusten och nyfikenheten för att utforska det synliga och osynliga och för att våga ta risker och pröva nya strategier.

Jag har också haft erfarenhet av att vara chef under några år och att konfronteras med några av de dilemman som chefer möter i sitt arbete.

Jag är ordförande i Kaleidoskop, en svensk förening som bl.a. anordnar grupprelationskonferenser med fokus på institutionell Transformation. Klicka här för att läsa min CV.