Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
Psykosocial handledning Teamhandledning Chefshandledning Psykoterapihandledning Utbildningshandledning

Handledning ges individuellt eller i grupp till personer med olika yrkesbakgrund inom skilda verksamhetsområden. Personal inom exempelvis psykiatri, sjukvård, socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, barn och ungdomsvård, skola, familjerådgivning och privata företag kan med hjälp av handledning reflektera över och utveckla sitt arbete. Beroende på den handleddes behov och sätt att arbeta varierar inriktningen på handledningen.

Kontakt: Samtliga

DSC04489-2.JPG