Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
Psykoterapi Psykoanalys Psykiatrisk Konsultation

Psykoanalys intensifierar ytterligare den, under ”en längre tids psykoterapi”, beskrivna processen genom antalet sessioner       (4 st) per vecka. Fokus är analys av interaktionen mellan psykoanalytiker och analysand för att göra medvetet motiv för egna handlingar. Psykoanalysen strävar efter frigörelse och ansvarstagande för det egna livet.

Kontakt: David Benelbaz

 

l-bron-dalen-2.jpg