Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
Psykosocial handledning Teamhandledning Chefshandledning Psykoterapihandledning Utbildningshandledning
En psykosocialt inriktad handledning ger personalen utrymme för känslomäsig avlastning och bearbetning. Möjlighet att fördjupa kunskap om och förståelse av sina relationer till vårdtagare/klienter finns samt reflektion över egna metoder och förhållningssätt i arbetet. Frågor som rör den egna relationer till andra organisationer behöver ibland ventileras, men med fokus på egna reaktioner. Handledningen underlättar för personalen att orka med ett mentalt krävande arbete och att vidareutvecklas. fiskekyrkan.jpg