Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
Psykosocial handledning Teamhandledning Chefshandledning Psykoterapihandledning Utbildningshandledning
I teamhandledning är syftet att tillvarata den samlade erfarenheten och kompetensen i gruppen så att vars och ens resurser kommer till användning på ett konstruktivt sätt. Missförstånd och samarbetssvårigheter uppstår ofta då tid saknas för tankeutbyte om synsätt. Fördjupad kunskap om andras och eget arbetssätt är ofta ett resultat av teamhandledning. Likaså ökad acceptans och respekt för olikheter samt möjligheter att förtydliga gemensamma mål. Ökad kunskap om klienter/patienter, relationer till dessa och ökad självinsikt är också målsättningar. stad6.jpg