Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
Psykosocial handledning Teamhandledning Chefshandledning Psykoterapihandledning Utbildningshandledning
Utbildningshandledning syftar till fördjupad kunskap om processen i olika former av psykoterapi. I handledning på korttidspsykoterapi får den handledde hjälp att snabbare definera fokus, förstå djupare delar och att förhålla sig till överförings/motöverföringsaspekter. I handledning på längre psykoterapier diskuteras problematik och dess påverkan på processen. Denna följs utifrån överförings/motöverföringsreaktioner på ett mer detaljerat sätt. Utrymme för reflektioner över den handleddes interventioner och utveckling. lisebergpark.jpg